Chuyển đổi số ngành bảo hiểm trong thời đại công nghệ số 4.0

Năm 2020 vừa qua đã dẫn đến nhiều thay đổi trong đời sống kinh tế, xã hội. Xã hội có nhiều thay đổi, “trạng thái bình thường mới” do Covid-19 không còn như những năm trước. Nhiều lĩnh vực đã nhân cơ hội nhanh chóng đẩy mạnh chuyển đổi số. Ngành bảo hiểm Việt Nam … Đọc tiếp Chuyển đổi số ngành bảo hiểm trong thời đại công nghệ số 4.0