Chuyển đổi số trong ngành bất động sản – Những xu hướng nổi bật

Năm vừa qua là giai đoạn khó khăn với nền kinh tế các nước. Dịch Covid-19 bùng nổ làm nhiều doanh nghiệp lao đao. Tuy nhiên, xét về mặt tích cực, nó lại thúc đẩy chuyển đổi số diễn ra mạnh mẽ. Các doanh nghiệp đều tập trung phát triển cơ sở hạ tầng, công … Đọc tiếp Chuyển đổi số trong ngành bất động sản – Những xu hướng nổi bật