Chỉ số đánh giá chuyển đổi số (DTI) năm 2020 của các bộ, ngành

Theo báo cáo chỉ số đánh giá chuyển đổi số (DTI) 2020, Bộ Tài chính là cơ quan dẫn đầu bảng xếp hạng DTI 2020 ở khối cấp bộ cung cấp dịch vụ công trực tuyến.

Theo mức điểm đánh giá, kết quả chuyển đổi số của các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ năm 2020 đang trong giai đoạn bắt đầu. Việc chuyển đổi nhận thức và kiến tạo thể chế được thực hiện khá tốt để tạo điều kiện thuận lợi cho các cơ quan nhà nước, doanh nghiệp tham gia vào quá trình chuyển đổi số ngày càng thuận tiện.

Chỉ số đánh giá chuyển đổi số (DTI) năm 2020 của các Bộ, Ngành được tổng hợp từ 4 nguồn dữ liệu thu thập:

– Số liệu báo cáo chuyển đổi số của các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ và các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương trong năm 2020.
– Số liệu điều tra xã hội của người dân, các doanh nghiệp, cán bộ, công chức, viên chức.
– Số liệu đánh giá của cá chuyên gia về lĩnh vực chuyển đổi số, công nghệ thông tin.
– Số liệu đánh giá trên không gian mạng do bộ thông tin và Truyền thông giám sát.

Top 10 xếp hạng DTI năm 2020 cấp Bộ có cung cấp các dịch vụ công

 1. Bộ tài chính
 2. Ngân hàng Nhà nước
 3. Bộ Kế hoạch và Đầu tư
 4. Bảo hiểm xã hội Việt Nam
 5. Bảo hiểm Y tế
 6. Bộ Công thương
 7. Bộ Thông tin và Truyền thông
 8. Bộ Xây dựng
 9. Bộ Giao thông vận tải
 10. Bộ Nội vụ

Tham khảo:>> Thực trạng chuyển đổi số tại Việt Nam 

Xếp hạng DTI năm 2020 cấp Bộ không cung cấp dịch vụ công

 1. Đài truyền hình Việt Nam
 2. Thông tấn xã Việt Nam
 3. Viện Hàn lâm khoa học và Công nghệ Việt Nam
 4. Uỷ ban dân tộc
 5. Đài tiếng nói Việt Nam
 6. Thanh tra Chính phủ
 7. Ban quản lý Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh

Trong khi đó, ở kết quả xếp hạng chỉ số đánh giá Chuyển đổi số (DTI) năm 2020 của các tỉnh thành: Đà Nẵng dẫn đầu xếp dạng trên 63 tỉnh, thành phố với DTI đạt 0,4874 điểm. Đây cũng là địa phương xếp hạng nhất ở cả 3 trụ cột Chính quyền số, Kinh tế số và Xã hội số.

Theo mức điểm đánh giá, kết quả chuyển đổi số của các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ và các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương năm 2020 đang trong giai đoạn bắt đầu. Việc chuyển đổi nhận thức và kiến tạo thể chế được thực hiện khá tốt để tạo điều kiện thuận lợi cho các cơ quan nhà nước, doanh nghiệp tham gia vào quá trình chuyển đổi số ngày càng thuận tiện.

Tham khảo:>> chuyển đổi số trong ngân hàng

Tính đến nay, 12/63 tỉnh, thành phố đã ban hành Nghị quyết Chuyển đổi số; 50/92 bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan trực thuộc Chính phủ và tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương đã ban hành chương trình (hoặc kế hoạch) chuyển đổi số giai đoạn 2021-2025.

5/5 - (1 bình chọn)
Nội dung chính
094.836.9191
Zalo Chat với chúng tôi qua zalo Zalo Google Maps Google Maps Google Maps Báo giá Nhận báo giá Nhận báo giá